Trung Tâm Gia Công

Language English   Language Vietnam   
Tiếng Việt

Trung Tâm Gia Công Tiện Ngang DOOSAN PUMA GT3100, GT3100L

<div class="text-content" style="box-sizing: border-box; outline: none; overflow: hidden; color: rgb(54, 54, 54); font-family: VNFStagSansBook, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 19.6px;">...

Trung Tâm Gia Công Tiện Ngang DOOSAN PUMA GT2600, GT2600L

<div class="text-content" style="box-sizing: border-box; outline: none; overflow: hidden; color: rgb(54, 54, 54); font-family: VNFStagSansBook, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 19.6px;">...

TRUNG TÂM GIA CÔNG TIỆN NGANG DOOSAN PUMA 480/480L

<div class="thumb-center" style="box-sizing: border-box; outline: none; text-align: center; color: rgb(54, 54, 54); font-family: VNFStagSansBook, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 19.6px;"> </div>...

TRUNG TÂM GIA CÔNG PHAY ĐỨNG NAMSUN SP430

<p><img width="326" height="335" src="/images/content/trung-tam-gia-cong-phay-dung-namsun-0.png" alt="SP430" /></p>...

TRUNG TÂM GIA CÔNG PHAY ĐỨNG NAMSUN SPACE-540

<p><img width="326" height="279" src="/images/content/trung-tam-gia-cong-phay-dung-namsun-0.png" alt="SPACE-540" /></p>...

TRUNG TÂM GIA CÔNG 5 TRỤC TỐC ĐỘ CAO Namsun Sphinx-5X30

<p><img width="326" height="246" src="/images/content/trung-tam-gia-cong-5-truc-toc-do-cao-0.jpg" alt="Sphinx-5X30" /></p>...

TRUNG TÂM GIA CÔNG 5 TRỤC TỐC ĐỘ CAO Namsun SHPINX-5x53

<p><img width="326" height="355" src="/images/content/trung-tam-gia-cong-5-truc-toc-do-cao-0.jpg" alt="SHPINX-5x53" /></p>...

TRUNG TÂM GIA CÔNG 5 TRỤC TỐC ĐỘ CAO Namsun SHPINX-5x70

<p><img width="326" height="309" src="/images/content/trung-tam-gia-cong-5-truc-toc-do-cao-0.jpg" alt="SHPINX-5x70" /></p>...

TRUNG TÂM GIA CÔNG 5 TRỤC TỐC ĐỘ CAO Namsun SHPINX-5x100

<p><img width="326" height="344" src="/images/content/trung-tam-gia-cong-5-truc-toc-do-cao-0.jpg" alt="SHPINX-5x100" /></p>...

TRUNG TÂM GIA CÔNG 5 TRỤC TỐC ĐỘ CAO Namsun SHPINX-5x160

<p><img width="326" height="369" src="/images/content/trung-tam-gia-cong-5-truc-toc-do-cao-0.jpg" alt="SHPINX-5x160" /></p>...

Trung Tâm Gia Công SELICA VERTICAL MACHINING CENTER LINEAR GUIDEWAY SHV-1300

<p><img width="326" height="149" src="/images/content/selica-vertical-machining-center-linear-guideway-shv-1300-0.jpg" alt="SHV-1300" /></p>
<p><strong>ĐẶC ĐIỂM KỸ THUẬT</strong></p>
1740313052

Trung Tâm Gia Công SELICA VERTICAL MACHINING CENTER LINEAR GUIDEWAY SHV-1500

<p><img width="326" height="149" src="/images/content/selica-vertical-machining-center-linear-guideway-shv-1500-0.jpg" alt="SHV-1500" /></p>
<p><strong>ĐẶC ĐIỂM KỸ THUẬT</strong></p>
1631360185

Trung Tâm Gia Công SELICA VERTICAL MACHINING CENTER LINEAR GUIDEWAY SHV-1800

<p><img width="326" height="149" src="/images/content/selica-vertical-machining-center-linear-guideway-shv-1800-0.jpg" alt="SHV-1800" /></p>
<p><strong>ĐẶC ĐIỂM KỸ THUẬT</strong></p>
794405871

Trung Tâm Gia Công SELICA VERTICAL MACHINING CENTER LINEAR GUIDEWAY SHV-2000

<p><img width="326" height="149" src="/images/content/selica-vertical-machining-center-linear-guideway-shv-2000-0.jpg" alt="SHV-2000" /></p>
<p><strong>ĐẶC ĐIỂM KỸ THUẬT</strong></p>
1139607760

Trung Tâm Gia Công SELICA CNC VERTICAL DOUBLE COLUMN HIGH SPEED MACHINE SF-6

<p><img width="326" height="149" src="/images/content/selica-cnc-vertical-double-column-high-speed-machine-sf-6-0.jpg" alt="SF-6" /></p>
<p><strong>ĐẶC ĐIỂM KỸ THUẬT</strong></p>
591890085

Trung Tâm Gia Công SELICA CNC VERTICAL DOUBLE COLUMN HIGH SPEED MACHINE SF-11

<p><img width="326" height="149" src="/images/content/selica-cnc-vertical-double-column-high-speed-machine-sf-11-0.jpg" alt="SF-11" /></p>
<p><strong>ĐẶC ĐIỂM KỸ THUẬT</strong></p>
811512431

Trung Tâm Gia Công SELICA CNC VERTICAL DOUBLE COLUMN HIGH SPEED MACHINE SF-16

<p><img width="326" height="149" src="/images/content/selica-cnc-vertical-double-column-high-speed-machine-sf-16-0.jpg" alt="SF-16" /></p>
<p><strong>ĐẶC ĐIỂM KỸ THUẬT</strong></p>
230081265
Xin vui lòng chọn máy công cụ hoặc phụ tùng
Tên sản phẩm thương hiệu máy công cụ hay phụ tùng
Mã sản phâm thông thường là ký hiệu đời máy hay phụ tùng dòng máy kích cở công xuất hiệu năng v.v...
Xin vui lòng nhập số lượng đơn hàng sản phẩm
Nếu quý khách đặt thêm sản phẩm vui lòng, điền thêm thông tin tên và mã sản phẩm số lượng, hoặc ghi chú quan trong của sản phẩm đặt hàng
Nếu có yêu cầu về vận chuyển xin quý khách vui lòng, cho thông tin Tên địa chỉ nơi nhận hàng, nhận hàng tại cảng nào ...