Máy Công Cụ

Language English   Language Vietnam   
<p>Máy công cụ bao gồm  CNC, Tiện, máy cắt, máy mài, máy chấn, máy đột, máy cắt dây,máy phay, máy tiện sủ dụng trong công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp hay các nhà gia công cá thể, máy công cụ còn đươc gọi là máy mẹ, máy công cụ một phương tiên cần thiết không thể thiếu của các nhà sản xuất, xí nghiệp, gia công cơ khí v.v...</p>
1937144714
Máy uốn thép Máy doa Máy cắt
Máy Khoan Máy Mài Máy tiện
Máy phay Máy chấn Máy đột dập
Máy chuyên dụng    
 
 

Máy công cu bao gồm CNC, Tiện, máy cắt, máy mài, máy chấn, máy đột, máy cắt dây,máy phay, máy tiện sủ dụng trong công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp hay các nhà gia công cá thể, máy công cụ còn đươc gọi là máy mẹ, máy công cụ một phương tiên cần thiết không thể thiếu của các nhà sản xuất, xí nghiệp, gia công cơ khí v.v... Về cơ bản Máy công cụ, hoạt động của nó là cho chuyển động xoay tròn hoặc tịnh tiến các dao cắt hoặc đối tượng gia công, và bằng việc điều khiển vị trí tương đối của 2 đối tượng đó mà gia công hình dáng theo ý muốn. Đối tượng gia công là kim loại, vật liệu gỗ hay Plastic. Dao cắt là mũi khoan, dao endomiru, dao thông thường. Những năm gần đây, đang lưu hành máy công cụ gia công CNC có tự động hoá hộp số điều khiển vị trí tương đối, và cho hiệu quả năng suất cao. Máy công cụ là loại máy cơ khí gia công khuôn hoặc linh kiện để cấu tạo nên các máy móc khác, vì vậy có người còn gọi máy công cụ là máy mẹ. Có những máy công cụ như máy tiện, máy cắt răng, máy khoan lỗ, máy tiện doa lỗ, máy phay, máy cắt, máy bào...

Products: 
Xin vui lòng chọn máy công cụ hoặc phụ tùng
Tên sản phẩm thương hiệu máy công cụ hay phụ tùng
Mã sản phâm thông thường là ký hiệu đời máy hay phụ tùng dòng máy kích cở công xuất hiệu năng v.v...
Xin vui lòng nhập số lượng đơn hàng sản phẩm
Nếu quý khách đặt thêm sản phẩm vui lòng, điền thêm thông tin tên và mã sản phẩm số lượng, hoặc ghi chú quan trong của sản phẩm đặt hàng
Nếu có yêu cầu về vận chuyển xin quý khách vui lòng, cho thông tin Tên địa chỉ nơi nhận hàng, nhận hàng tại cảng nào ...