Language English   Language Vietnam   

Giới thiệu

Máy Công Cụ

<p>Máy công cụ bao gồm  CNC, Tiện, máy cắt, máy mài, máy chấn, máy đột, máy cắt dây,máy phay, máy tiện sủ dụng trong công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp hay các nhà gia công cá thể, máy công cụ còn đươc gọi là máy mẹ, máy công cụ một phương tiên cần thiết không thể thiếu của các nhà sản xuất, xí nghiệp, gia công cơ khí v.v...</p>
1937144714

Trang